Икономически университет – Варна

Избор зa факултативни (незадължителни) дисциплини за студенти от ОКС "бакалавър"

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

От 29.03. до 05.04.2021 г. (включително) може да направите избор на факултативни дисциплини, включени в учебния план, по който се обучавате за учебната 2021/2022 г.

Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна.

Изборът се прави като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".

Избор на дисциплини

29 мар 2021Подобни