Икономически университет – Варна

ИУ – Варна посреща ученици от Словакия

Ученици и преподаватели от Средното професионално училище в Хандлова, Словакия, посетиха Икономически университет – Варна, за да се запознаят с възможностите, които университетът предлага на своите чуждестранни и „Еразъм+“ студенти.

Посещението на учениците от Хандлова беше огранизирано с подкрепата на Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна, която е приемаща организация за словашките ученици по програма „Еразъм+“ и партньор на ИУ – Варна.

Членовете на отдел „Международно сътрудничество“ представиха на групата възможностите за мобилност и редовно обучение, които университетът предлага за настоящи и бъдещи студенти от Словакия, и разведоха учениците из университета.

Учениците, които се обучават в технологични и икономически специалности в своето училище в Словакия, останаха особено впечатлени от библиотеката и читалнята в ИУ – Варна, както и от инициативата „Къщичка за книги“, реализирана по програма „Еразъм+“.

Посещението даде възможност на ИУ – Варна да затвърди своите партньорства както на международно, така и на национално ниво.

11 май 2022Подобни