Икономически университет – Варна

Анкета за реализацията на завършилите специалност в ДФО

Като възпитаник на ИУ – Варна бихме искали да Ви поканим да участвате в кратка анкета, която цели да установи как се реализират завършилите студенти, обучавани в дистанционна форма (ДФО). Молбата ни е да отделите няколко минути, за да споделите своето мнение в следната анкета:

Проучването е напълно анонимно. Бъдете уверени, че данните се обработват с необходимото ниво на конфиденциалност и крайната информация се представя и анализира само в обобщен вид.
Резултатите ще се използват за подобряване на качеството на предлаганата образователна услуга.

Срокът на проучването е до 08 август 2021 г. и се извършва със съдействието на Център за електронно и дистанционно обучение и Център за качество на обучението.

NB! Анкетата се попълва само от завършилите дистанционна форма на обучение. Поради тази причина е необходим код за достъп. В случай че нямате такъв, моля, свържете се с Център за електронно и дистанционно обучение (elearn@ue-varna.bg).

Благодарим Ви предварително!

13 юли 2021Подобни