Икономически университет – Варна

Анкета сред студентите относно кандидатстване за общежития

Студентският съвет провежда анкета с цел проучване мнението на студентите относно критериите при кандидатстване за общежития.

Ежегодното класиране на студентите, кандидатствали за общежитие, се осъществява въз основа на два показателя: среден доход от предходните 6 месеца на член от семейството и успех от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита балът от кандидатстудентския прием).

Анкетата има за цел да разбере каква е нагласата на студентите спрямо елемента "доход" като определяща част от класирането за общежития.

Анкета

15 окт 2019Подобни