Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Успешно се проведе ежегодната Национална университетска олимпиада за ученици - секция "Счетоводство"
Успешно се проведе ежегодната Национална университетска олимпиада за ученици - секция "Счетоводство"
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Правни, управленски и социални науки"
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Правни, управленски и социални науки"
Държавна поправителна изпитна сесия - м. януари (зимна)
Държавна поправителна изпитна сесия - м. януари (зимна)
Редовна изпитна сесия за зимен семестър
Редовна изпитна сесия за зимен семестър
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика"
Резултати от Национална университетска олимпиада за ученици в секция "Индустриален бизнес/Предприемачество и Логистика"

Събития

 • 01
  дек
  "Дигитализация на професиите" - покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

  Дискусията ще се проведе в две идентични сесии с начален час 09:15 ч. и 13:30 ч. Регистрация е достъпна онлайн или на място в деня на провеждане на дискусията. Заповядайте!

 • 01
  дек
  Петнадесета студентска олимпиада по микроикономика
 • 01
  дек
  Публична лекция на тема "Финансов анализ" с Coca-Cola Europacific Partners
 • 04
  дек
  Публична лекция на тема "Съвременни нетрадиционни работни места"
 • 05
  дек
  Онлайн обучение за преподаватели

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

 

27

Бакалавърски
специалности

24

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации