Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Икономически университет – Варна по традиция се включи в празничното шествие за 24 май
Икономически университет – Варна по традиция се включи в празничното шествие за 24 май
Целта се постига с мотивация
Целта се постига с мотивация
Награда "Варна" за наука и висше образование получи чл.-кор.проф.д-р ист.н. Иван Русев – преподавател в Икономически университет – Варна
Награда "Варна" за наука и висше образование получи чл.-кор.проф.д-р ист.н. Иван Русев – преподавател в Икономически университет – Варна
"Жива библиотека" в Икономически университет – Варна
"Жива библиотека" в Икономически университет – Варна
Държавна редовна изпитна сесия - м. юни (лятна)
Държавна редовна изпитна сесия - м. юни (лятна)

Събития

 • 25
  май
  Виртуална стая за въпроси и дискусии "Попитай библиотекаря" в ИУ – Варна

  Идеята на инициативата е да се помогне на изследователите при конкретни казуси, възникнали в процеса на събиране на материали и писане на курсови и дипломни работи

 • 26
  май
  "Спортен диалог" – йога за ученици и студенти
 • 27
  май
  Публична защита на дисертационен труд
 • 27
  май
  Публична защита на дисертационен труд
 • 31
  май
  Публична защита на дисертационен труд

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Професионално обучение

40+ програми за краткосрочно обучение, обучение по част от специалност, езиково обучение, обучение на учители, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

22

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

40+

Допълнителни
квалификации