Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Научен форум, посветен на устойчивото потребление на градовете, се проведе в Икономически университет – Варна
Научен форум, посветен на устойчивото потребление на градовете, се проведе в Икономически университет – Варна
Намерение за обявяване на конкурс за научни проекти - конкурсна сесия 2024 г.
Намерение за обявяване на конкурс за научни проекти - конкурсна сесия 2024 г.
Учебно разписание
Учебно разписание
Председателят на Управителния съвет на ИКТ Клъстер – Варна Емил Цанков стана член на Съвета на настоятелите на Икономически университет – Варна
Председателят на Управителния съвет на ИКТ Клъстер – Варна Емил Цанков стана член на Съвета на настоятелите на Икономически университет – Варна
Икономически университет – Варна и БТА подновиха сътрудничеството си с безсрочен договор
Икономически университет – Варна и БТА подновиха сътрудничеството си с безсрочен договор

Събития

 • Начало
  02
  окт
  Край
  11
  окт
  Практически семинар за развитие на меки умения за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

  Поредица от шест идентични семинара за развитие на меки умения ("soft skills") за студенти, с начален час 10:15 ч. и продължителност 6 учебни часа. Регистрация на място в зала 446 или онлайн.

 • 03
  окт
  Ролеви игри за студенти във II-ри и по-горен курс на обучение в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
 • 05
  окт
  Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование 2023"
 • 05
  окт
  Семинар на тема "Трудово право" - покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
 • 05
  окт
  Активирай потенциала си (чрез Zumba преживяване)!

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

24

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации