Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Развий лидерски умения в мултикултурна среда
Развий лидерски умения в мултикултурна среда
Включи се във втората фаза на стартъп програмата на UEVA
Включи се във втората фаза на стартъп програмата на UEVA
Възпитаници на Колежа по туризъм и Икономически университет – Варна покориха връх Мусала в зимни условия
Възпитаници на Колежа по туризъм и Икономически университет – Варна покориха връх Мусала в зимни условия
 Икономически университет – Варна подкрепя информационната кампания на Фондация "Карин дом" за хората със Синдром на Даун
Икономически университет – Варна подкрепя информационната кампания на Фондация "Карин дом" за хората със Синдром на Даун
Покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 по проект BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform
Покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 по проект BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Събития

 • 23
  мар
  Обучителен семинар за студенти "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж"

  Ако ви предстои писане на дипломна работа, реферат или курсов проект, на семинара ще се запознаете с основните възможности за набавяне и обработка на информация.

 • 24
  мар
  Обучителен семинар за докторанти "Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж"
 • 24
  мар
  Финансовa викторина за студенти от ИУ – Варна
 • 27
  мар
  Форум "Кариери" в Икономически университет – Варна
 • 27
  мар
  Среща-дискусия с г-жа Юлия Алтунян - Йовкова ръководител на звено "Вътрешен одит" на Ивестбанк АД

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

ИУ – Варна и COVID-19

Здравето на нашите студенти, служители и посетители са наш приоритет. Знаем, че много хора са разбираемо притеснени от COVID-19 и предприемаме допълнителни мерки, за да отговорим на вашите опасения, за да защитим вашето здраве и да гарантираме, че обучението може да продължи. Моля, посетете нашия уебсайт за актуални информация и документи относно противоепидемичните мерки.

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Студентски практики

Практическо обучение на студенти в реална работна среда с ментор. Имате 240 часа практика на позиция, която съответства на изучаваната ви специалност или професионално направление.

 

27

Бакалавърски
специалности

22

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации