Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"
Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"
Икономически университет – Варна е в Топ 10 на висшите училища в България според UniRank и на първо място сред варненските
Икономически университет – Варна е в Топ 10 на висшите училища в България според UniRank и на първо място сред варненските
Редовна изпитна сесия за летен семестър за дипломиращи се студенти
Редовна изпитна сесия за летен семестър за дипломиращи се студенти
В ИУ – Варна се проведе публична лекция на тема "Калкулиране на себестойността и планиране в Сoca-Сola Еuropacific Рartners" с гост-лектор г-н Тюркер Куртев и г-жа Константина Недялкова
В ИУ – Варна се проведе публична лекция на тема "Калкулиране на себестойността и планиране в Сoca-Сola Еuropacific Рartners" с гост-лектор г-н Тюркер Куртев и г-жа Константина Недялкова
Финансовa викторина за студенти от ИУ – Варна
Финансовa викторина за студенти от ИУ – Варна

Събития

 • Начало
  09
  апр
  Край
  23
  апр
  Дни на магистърско обучение

  Сектор "Магистри" към отдел "Учебна дейност и студенти" в ИУ – Варна организира Дни на магистърско обучение.

 • 15
  апр
  Изложба "Архиви на правната мъдрост от фонда на Икономически университет – Варна"
 • 15
  апр
  Седмица на правото в Икономически университет – Варна
 • 15
  апр
  Какво е Data science и защо в Kaufland? - публична лекция с представители на Kaufland България
 • 16
  апр
  Преглед на студентската научна дейност към катедра "Информатика"

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

 

28

Бакалавърски
специалности

27

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации