Икономически университет – Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР


Научете повече

Желаете да продължите образованието си? Искате да практикувате в туристическата индустрия и да изучавате чужди езици?

БАКАЛАВЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Искате да придобиете професия? Изберете специалност. Научете как се кандидатства. Вижте класирането и се запишете.

МАГИСТЪР


Кандидатстване | Класиране | Записване

Желаете да усъвършенствате или придобиете нова професия? Изберете специалност, кандидатствайте и станете магистър при нас.

ДОКТОР


Научете повече

Готови сте да се развивате в научната и изследователска дейност? Научете повече за докторските програми и приема.

Новини

Ден на отворени врати за кандидат-студенти в Икономически университет – Варна
Ден на отворени врати за кандидат-студенти в Икономически университет – Варна
"Еразъм+" конкурс за студентска мобилност за академичната 2024/2025 година
"Еразъм+" конкурс за студентска мобилност за академичната 2024/2025 година
Стипендии на Института на дипломираните експерт-счетоводители за отлични студенти в ОКС "магистър"
Стипендии на Института на дипломираните експерт-счетоводители за отлични студенти в ОКС "магистър"
Икономически университет – Варна посреща входящите студенти по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2023/2024 година
Икономически университет – Варна посреща входящите студенти по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2023/2024 година
Преподаватели от Икономически университет – Варна участваха в конференция за бъдещето на финансовата интеграция на Европейския съюз в Брюксел
Преподаватели от Икономически университет – Варна участваха в конференция за бъдещето на финансовата интеграция на Европейския съюз в Брюксел

Събития

 • 27
  фев
  Информационен ден за програма "Еразъм+"

  На срещата ще бъде разяснено как се кандидатства, какви са изискванията към кандидатите, информация за партньорски университети и др. Предвидено е време за дискусионен панел, когато участниците могат да отправят допълнителни въпроси.

 • 29
  фев
  Откриващо събитие на Клуб "Алумни и партньори" при Икономически университет – Варна
 • 06
  мар
  Обучение за работа с Passport Sustainability на Euromonitor
 • 26
  мар
  Форум "Кариери" 2024 в Икономически университет – Варна

Електронни ресурси и услуги

10+ електроннни ресурси и услуги за кандидат-студенти, студенти и докторанти на ИУ – Варна за подобряване качеството на обучението

Продължаващо обучение

Програми за придобиване на нова или повишаване на съществуваща професионална квалификация, обучение по български език за чужденци, специализирани краткосрочни курсове, обучение с работодатели и бизнес партньори

Иновативна партньорска мрежа университет – бизнес

Data Science

EDUTransform

2014 - 2020 ОП НОИР Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация"

 

28

Бакалавърски
специалности

27

Магистърски
специалности

16

Докторски
програми

20+

Допълнителни
квалификации