Икономически университет – Варна

х. ас. Елена Тонова

х. ас. Елена Тонова

х. ас. Елена Тонова

e_tonova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Математически анализ Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 232 У Математически анализ 36