Икономически университет – Варна

доц. д-р Деян Михайлов

доц. д-р Деян Михайлов

доц. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 419: 15:30-16:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/qka-amkr-bgn, 15:15-16:15

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 419: 15:30-

18 апр 2024, кабинет 419: 15:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Дискретна математика Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Дискретна математика Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Теория на вероятностите и математическа статистика Курс 1, DS (Редовно обучение)
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ Курс 5, МУТ-СПН (Редовно обучение)
Количествени методи * Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи * Курс 5, ОТБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Математически основи на информатиката Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 303 Л Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 46, 62
Вторник
10:15 13:00 301 Л Дискретна математика 34, 35, 36, 37
13:30 15:00 H-203 У Математически основи на информатиката 38
15:15 17:00 H-201 У Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 46, 62
Сряда
13:30 15:00 50 У Дискретна математика 34
17:15 19:00 50 У Дискретна математика 35
Четвъртък
09:15 11:00 50 У Дискретна математика 36
11:15 13:00 H-203 Л Теория на вероятностите и математическа статистика 38
13:30 15:00 51 У Дискретна математика 37
Петък
09:15 11:00 H-202 У Теория на вероятностите и математическа статистика 38
11:15 13:00 H-202 Л Математически основи на информатиката 38
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / Web of Science
Преглед на всички публикации