Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 420: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 420: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Линейна алгебра и аналитична геометрия Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Линейна алгебра и аналитична геометрия Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-104 У Приложна математика 3
Вторник
09:15 11:00 232 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 37
11:15 13:00 304 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 34
13:30 16:00 232 У Приложна математика 2
Сряда
08:15 11:00 H-104 У Приложна математика 1
13:30 15:00 127В У Линейна алгебра и аналитична геометрия 35
Четвъртък
11:15 13:00 523 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 36
Петък
13:30 16:00 323 Л Линейна алгебра и аналитична геометрия 34, 35, 36, 37
Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 66-79., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Статия 2021
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 4, 83-95.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 215-221.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 590 - 598.
Монография 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Преглед на всички публикации