Икономически университет – Варна

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Приемно време

Понеделник, кабинет 201: 11:00-13:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 201: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 310 Л Изследователски методи за бизнеса 31, 32
Вторник
08:15 11:00 221 У Приложна математика 14
11:15 13:00 127Г Л Интерактивен маркетинг 13, 14, 15
13:30 16:00 306 У Приложна математика 33
16:15 18:00 301 Л Приложна математика 25, 26
Сряда
10:15 13:00 447 У Приложна математика 16
13:30 16:00 302 У Приложна математика 26
16:15 18:00 310 Л Основи на дигиталните медии и ПР 10, 11
Четвъртък
08:15 11:00 433 Л Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 11, 12
Петък
08:15 11:00 223 У Приложна математика 25
11:15 13:00 316 Л Приложна математика 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Вид Година Публикация
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia: Az-buki, https://drive.google.com/file/d/1G2SE8DRrtUIQ_OIE_SNqrwBvwSsvJA2V/view?usp=sharing , 62, 2019, 3, 284 - 289.
Преглед на всички публикации