Икономически университет – Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

229-б

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Петък, кабинет 229-б: 09:00-11:00

Консултации

Понеделник, кабинет 420: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 420: 13:00-

29 ное 2023, кабинет 420: 13:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
15:15 18:00 221 У Приложна математика 26
Вторник
08:15 11:00 221 У Приложна математика 32
13:30 15:00 122 Л Приложна математика 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
15:15 18:00 H-104 У Приложна математика 27
Сряда
10:15 13:00 312 У Приложна математика 33
13:30 15:00 310 Л Приложна математика 26, 27
Четвъртък
08:15 10:00 128 Л Приложна математика 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
10:15 13:00 H-101 У Приложна математика 14
Петък
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
13:30 16:00 312 У Приложна математика 15
2023-09-19 (Вторник)
11:15 13:00 Е-1 Л Приложна математика 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-25 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-1 Л Приложна математика 41, 42, 43, 44, 45, 46
2023-09-26 (Вторник)
11:15 13:00 Е-1 Л Приложна математика 41, 42, 43, 44, 45, 46
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 188 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 84)., ISBN(печатно) 978-954-21-1141-2
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Доклад 2022
Informatics, Mathematics, Education and their Applications : Proceedings of the International Scientific Conference : IMEA'2022, 23-25 November 2022, Pamporovo, Bulgaria, Plovdiv : University Press Paisii Hilendarski, 2022, 289-296., ISBN(онлайн) 978-619-7663-33-4 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 61-70., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 167-174., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-8-dvu / Web of Science
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 43-48., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Преглед на всички публикации