Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 229a: 09:15-11:15

Консултации

Петък, кабинет 229a: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 16:00 303 У Приложна математика 30
16:15 18:00 301 Л Приложна математика 25, 26
Сряда
15:15 18:00 303 У Приложна математика 31
Четвъртък
08:15 11:00 223 У Приложна математика 32
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Петък
11:15 13:00 316 Л Приложна математика 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
13:30 15:00 128 Л Приложна математика 28, 29, 30, 31, 32, 33
Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-8-dvu / Web of Science
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 155-169. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 64-69.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists, 10, 2021, 1, 141-148.
Статия 2021
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, 29, 2021, 3, 74-84.
Преглед на всички публикации