Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 420: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/hqh-uyjn-zhb, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 319: 13:30-14:30

29 май 2024, кабинет 319: 13:30-14:30

Вид Година Публикация
Статия 2024
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 32, 2024, 1, 34-39., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2024
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 32, 2024, 1, 80-87., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2023
Постсоветское пространство - территория инноваций : Сборник [докладов] 7-ой международной научно-практической конференции, Москва : Московский региональный социально-экономический институт, 2023, 223-232., ISBN(печатно) 978-5-91422-091-1
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 122. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-6-2
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 145-152., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-62902 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София : Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 3, 76-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 42-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 66-73., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Преглед на всички публикации