Икономически университет – Варна

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

311

lambowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 311: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/qwh-zqys-tza, 18:00-19:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет H-205: 07:30-08:30

24 апр 2024, кабинет H-205: 07:30-08:30

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 128 Л Въведение в статистиката 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Четвъртък
08:15 11:00 323 Л Въведение в статистиката 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 15:00 511 У Въведение в статистиката 20
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Статистика, София: НСИ, 2023, 1, 58-78., ISSN(печатно) , ISSN(онлайн) 2367-5497 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна: Наука и икономика, 2022, 71-76., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-2-3-sta / Web of Science
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-81 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31., ISSN(печатно) 2367-5489 / Линк
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Преглед на всички публикации