Икономически университет – Варна

проф. д-р Веселин Хаджиев

проф. д-р Веселин Хаджиев

проф. д-р Веселин Хаджиев

109

v_hadjiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 109: 11:00-13:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Въведение в статистиката 2 15 1-51 19.06.2023 12:00 - 14:00
Маркетинг Въведение в статистиката 2 11 Н-214 20.06.2023 12:00 - 14:00
Маркетинг Въведение в статистиката 2 12 Н-214 20.06.2023 14:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Въведение в статистиката 2 9 Н-214 21.06.2023 12:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Въведение в статистиката 2 10 Н-214 21.06.2023 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Въведение в статистиката 2 13 1-437 22.06.2023 14:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение в статистиката 2 14 1-437 22.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 121-134.
Статия 2021
Интернаука : Международный научный журнал, Киев : Интернаука https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-14-7581, 2021, 14, 1-17.
Статия 2021
Ангиология и съдова хирургия, София : Бълг. нац. д-во по съдова и eндоваскуларна хирургия и ангиология, 24, 2021, 2, 44-57.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2015
Nephrology, Dialysis and Transplantation, Nephrology, Dialysis and Transplantation, 21, 2015, 1, 36-42.
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 27 - 38.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 28 - 41.
Монография 2014
Варна : Унив. изд. Наука и 2014. - 242 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 33)
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 396 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Euroasian Journal of Economics and Finance, Euroasian Journal of Economics and Finance, 2, 2014, 1, 47-53.
Преглед на всички публикации