Икономически университет – Варна

х. проф. д-р Веселин Хаджиев

х. проф. д-р Веселин Хаджиев

х. проф. д-р Веселин Хаджиев

109

v_hadjiev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 109: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Социална статистика Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-209 Л Бизнес статистика 6
Петък
11:15 13:00 H-202 Л Социална статистика 24
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Социална сигурност и застраховане Социална статистика 3 24 1-306 22.01.2024 10:00 - 12:00
Бизнес икономика Бизнес статистика 4 6 1-305 24.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 121-134.
Статия 2021
Интернаука : Международный научный журнал, Киев : Интернаука https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-14-7581, 2021, 14, 1-17.
Статия 2021
Ангиология и съдова хирургия, София : Бълг. нац. д-во по съдова и eндоваскуларна хирургия и ангиология, 24, 2021, 2, 44-57.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2015
Nephrology, Dialysis and Transplantation, Nephrology, Dialysis and Transplantation, 21, 2015, 1, 36-42.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 28 - 41.
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 27 - 38.
Статия 2014
Народностопански архив , Год. LXVII, 2014, № 1, с. 33 - 43.
Статия 2014
Соцiально-економiчний розвиток регiонiв в контекстi мiжнароднойi iнтеграцii, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 13, 2014, 2, 13-19.
Статия 2014
Euroasian Journal of Economics and Finance, Euroasian Journal of Economics and Finance, 2, 2014, 1, 47-53.
Преглед на всички публикации