Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

гл. ас. д-р Свилена Михайлова

405

s.mihaylova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 405: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/yqy-ghsb-ymq, 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 523 У Микроикономика 25
Вторник
11:15 13:00 221 У Микроикономика 14
Сряда
09:15 11:00 310 У Микроикономика 29
11:15 13:00 122 У Микроикономика 16
13:30 15:00 127В У Микроикономика 28
Четвъртък
11:15 13:00 127Г У Микроикономика 17
13:30 15:00 223 У Микроикономика 15
15:15 17:00 434 У Микроикономика 2
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2023
BEP: Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2023, 04, March, 1-21., ISSN(онлайн) 2367-7082 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 години катедра „Обща икономическа теория“, Варна : Наука и икономика, 2022, 228-236., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 233-247.
Статия 2020
Croatian Economic Survey, Zagreb : The Institute of Economics, 22, 2020, 1, 65 - 101.
Статия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 1, 71 - 84.
Статия 2019
BEP : Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University, 2019, 07-2019, 1 - 26.
Преглед на всички публикации