Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

гл. ас. д-р Вениамин Тодоров

413

vntodorov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 413: 10:00-12:00

Сряда, кабинет 413: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

02 мар 2023, кабинет 448: 13:30-

05 апр 2023, кабинет 434: 15:15-

Дисциплина Курс и Специалност
Макроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Управленска икономика Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 303 У Макроикономика 22
13:30 15:00 447 У Макроикономика 19
17:15 19:00 H-207 У Управленска икономика 38
Сряда
11:15 13:00 H-206 Л Управленска икономика 38
13:30 15:00 306 У Макроикономика 18
15:15 17:00 434 У Макроикономика 20
Четвъртък
11:15 13:00 447 У Макроикономика 24
13:30 15:00 448 У Макроикономика 23
Петък
11:15 13:00 437 У Макроикономика 21
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 75, 2022, 3, 3-18 ; 3-17., ISSN(печатно) 0323-9004, ISSN(онлайн) 2367-9301 / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 470. ., ISBN(печатно) 978-619-232-591-6
Статия 2022
Социално-икономически анализи = Social and Economic Analysis, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 14, 2022, 2(22), 188-198., ISSN(печатно) 1313-6909, ISSN(онлайн) 2367-9379 / DOI 10.54664/GFRB9230 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 372-390.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 - год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 707 - 715.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 179 - 188.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 182 - 191.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, с. 198 - 252.
Преглед на всички публикации