Икономически университет – Варна

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

506

kolevk@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 506: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 55: 09:00-10:00

23 ное 2022, кабинет 55: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Публичен и частен избор Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Икономика и общество в Европейския съюз Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 H-212 Л Икономика и общество в Европейския съюз 41
10:15 13:00 H-212 У Международни финанси 41
13:30 16:00 301 Л Микроикономика 25, 26
Сряда
10:15 13:00 H-208 Л Публичен и частен избор 3
Четвъртък
09:15 11:00 H-102 Л Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 27
11:15 13:00 H-208 У Публичен и частен избор 3
Петък
10:15 13:00 H-211 Л Международни финанси 41
13:30 16:00 H-211 У Икономика и общество в Европейския съюз 41
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, 8 - 9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Д. А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 181-189., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160., ISBN(печатно) 978-619-241-044-5 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 88-98., ISBN(печатно) 978-954-21-0951-8 / Линк
Учебно помагало 2016
2016, ., ISSN(печатно) 978-954-449-850-4
Доклад 2016
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г. : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 24 юни 2016 г., Варна : Наука и икономика, 2016, 188-198., ISBN(печатно) 978-954-21-0909-9 / Линк
Преглед на всички публикации