Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

0882164587

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Макроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 448 У Макроикономика 11
Сряда
15:15 17:00 H-103 У Макроикономика 4
Четвъртък
09:15 11:00 127Г У Макроикономика 7
11:15 13:00 232 У Макроикономика 6
Петък
09:15 11:00 303 У Макроикономика 14
13:30 15:00 H-102 У Макроикономика 12
2023-02-08 (Сряда)
08:15 10:00 Е-2 У Макроикономика 40
2023-02-09 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-4 У Макроикономика 41
2023-02-10 (Петък)
11:15 13:00 Е-7 У Макроикономика 38
2023-02-13 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-2 У Макроикономика 41
11:15 13:00 Е-3 У Макроикономика 40
13:30 15:00 Е-3 У Макроикономика 39
15:15 17:00 Е-4 У Макроикономика 42
2023-02-14 (Вторник)
09:15 11:00 Е-4 У Макроикономика 39
11:15 13:00 Е-3 У Макроикономика 40
13:30 15:00 Е-4 У Макроикономика 42
15:15 17:00 Е-4 У Макроикономика 38
2023-02-15 (Сряда)
09:15 11:00 Е-2 У Макроикономика 41
11:15 13:00 Е-4 У Макроикономика 42
13:30 15:00 Е-3 У Макроикономика 38
15:15 17:00 Е-5 У Макроикономика 39
2023-02-06 (Понеделник)
15:00 18:38 305 Л Икономикс 43, 44, 45, 46, 47, 48
2023-02-07 (Вторник)
08:08 11:46 305 Л Икономикс 43, 44, 45, 46, 47, 48
2023-02-08 (Сряда)
15:00 18:38 304 Л Икономикс 43, 44, 45, 46, 47, 48
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Преглед на всички публикации