Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 521: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 521: 13:15-14:15

17 апр 2024, кабинет 521: 13:15-14:15

Икономикс
Макроикономика
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Макроикономика 1 4 1-56 05.06.2024 08:00 - 09:00
Туризъм Макроикономика 1 30 1-58 05.06.2024 09:00 - 10:00
Туризъм Макроикономика 1 31 1-58 05.06.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Макроикономика 1 32 1-58 06.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Макроикономика 1 33 1-58 06.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Макроикономика 1 28 1-56 07.06.2024 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Макроикономика 1 29 1-56 07.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Икономикс 5 41 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Икономикс 5 42 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Икономикс 5 43 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Икономикс 5 44 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Икономикс 5 45 Н-203 10.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 172-180., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.172 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : ХТМУ - София, 2023, 299-306., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна: Наука и икономика, 2022, 337-343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Преглед на всички публикации