Икономически университет – Варна

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

доц. д-р Христо Мавров

315Б

mavrov_h@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 315Б присъствен : 13:30-15:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 315Б присъствен : 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

28 окт 2022, кабинет H-101: 13:30-

18 ное 2022, кабинет Н-101: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Икономикс Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Управленска икономика Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 323 Л Макроикономика 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Вторник
17:15 19:00 H-207 У Управленска икономика 38
Сряда
11:15 13:00 H-206 Л Управленска икономика 38
15:15 17:00 H-206 Л Икономикс 39, 40, 41
Четвъртък
10:15 13:00 316 Л Макроикономика 28, 29, 30, 31, 32, 33
2023-02-06 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-1 Л Макроикономика 38, 39, 40, 41, 42
2023-02-08 (Сряда)
12:15 15:00 Е-16 Л Икономикс 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
2023-02-10 (Петък)
12:15 15:00 Е–Н208 Л Икономикс 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 149-157.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2021, 1, 401-411.
Доклад 2020
Икономическите предизвикателства: държавата и пазарът : Пета научна конференция на катедра Икономикс, София : Изд. комплекс - УНСС , 2020, 13 - 22.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 176 - 184.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 657 - 669.
Статия 2020
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 2, 81 - 96.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 119 - 127.
Статия 2019
Научни трудове. УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 59, 2019, 5, 325 - 337.
Преглед на всички публикации