Икономически университет – Варна

Обучения и курсове

 

Уважаеми докторанти, 

за учебната 2023/2024 г. се предвижда провеждането на следните курсове от докторско ниво:

Наименование на курса

Лекции

Упражнения

Академично писане (на бълг. език)

15 часа

15 часа

Английски език (ниво B2/С1)

 

60 часа

 

1. Курс от докторско ниво "Академично писане" 

Предстои провеждане на курс от докторско ниво на тема „Академично писане“ с лектор: доц. д-р Владимир Досев. Курсът е подходящ за новоприети докторанти и такива, които не са го посетили в предишни години. За проведения курс ще се присъждат съответните кредити (при минимум 80% посещаемост).

Обучението ще бъде със следния ГРАФИК:

10. 10. 2023 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

17. 10. 2023 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

24. 10. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

31. 10. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

07. 11. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

14. 11. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

21. 11. 2023 г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

05. 12. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

12. 12. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

19. 12. 2023  г. от 17,15 ч. до 19,30 (3 часа), зала 322

Моля в срок до 9 октомври 2023 г. да заявите участието си (върнете ни информация с мейл на doktoranti@ue-varna.bg).

 

2. Курс от докторско ниво по Английски език ниво В2+/С1

Предстои провеждане на курс от докторско ниво по английски език ниво В2+ или С1. За проведения курс ще се присъждат съответните кредити (при минимум 80% посещаемост). Лектор: Силвия Йоханова

Обучението ще бъде със следния ГРАФИК:

11. 10. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

13. 10. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

18. 10. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

20. 10. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

25. 10. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

27. 10. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

03. 11. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

08. 11. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

10. 11. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

15. 11. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

17. 11. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

22. 11. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

24. 11. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

29. 11. 2023 г. от 13,30 ч. до 17,00 (4 часа), зала 322

01. 12. 2023 г. от 15,15 ч. до 19,00 (4 часа), зала 322

Общо: 60 ч.

Обръщаме внимание, че курсът по Английски език ще се проведе само в едно от двете посочени нива (В2+ или С1), според по-големия брой на заявилите желание за участие. 

Молим, в срок до 9.10.2023 г. да предоставите инфомация до отдел НИДД (на следния e-mail: doktoranti@ue-varna.bg) за кое ниво желаете да вземете участие.

Индикативна тематична програма за ниво В2+ тук.

Индикативна тематична програма за ниво С1 тук.