Икономически университет – Варна

Обучения и курсове

 

Уважаеми докторанти, 

за учебната 2022/2023 г. се предвижда провеждането на следните курсове от докторско ниво:

Наименование на курса

Лекции

Упражнения

Академично писане (на бълг. език)

15 часа

15 часа

Английски език (ниво B2)

 

60 часа

Специализирани статистически софтуер за научни изследвания

15 часа

15 часа

Обработка на списъци, статистически и бизнес данни, представени в табличен вид с Excel

15 часа

15 часа

 

Допълнителна информация относно график на провеждане ще бъде своевременно публикувана тук.