Икономически университет – Варна

Условия за участие

  • Работни езици – български, руски и английски. За докладите на български и руски език се подготвя резюме само на английски език.
  • Всеки участник в конференцията е нужно да попълни регистрационна форма за участие.
  • Максималният обем на докладите не трябва да надвишава 8 страници в шаблона, включително резюме, ключови думи, формули, таблици, фигури и цитирани източници. Междуредово разстояние – 1,0, размер 12 pt.
  • Всеки участник носи пълна отговорност за съдържанието на докладите.
  • Всеки автор участва само с един доклад. Докладите подлежат на рецензиране и на проверка за плагиатство.
  • Получените доклади ще бъдат отпечатани предварително в сборник, който ще бъде заявен за включване в Националния референтен списък на НАЦИД и качен онлайн в подсайта на катедра „Икономика и организация на туризма“. Сборникът ще бъде подаден за добавяне в системата на RePEc и Google Scholar. На всеки участник с доклад и платена такса ще бъде предоставен по 1 екземпляр от сборника.