Икономически университет – Варна

Такси

60 лв. – за участници от страната.

30 EUR – за участници от чужбина.

30 лв. за докторанти.

*Съавторите заплащат такса в пълен размер.

Сметки на конференцията за спонсорство и превеждане на такси 

Банкова сметка в лева Банкова сметка в евро

Икономически университет - Варна

ДСК ЕАД

IBAN: BG73STSA93003129276200 

BIC: STSABGSF

University of Economics – Varna

ДСК ЕАД

IBAN: BG95STSA93003429276240

BIC: STSABGSF

 

Основание за плащане: Участие в международна научна конференция на катедра „Икономика и организация на туризма“, ИУ-Варна, име на участника.

Ако на участника е необходима фактура, изпратете следните данни: име на участника, адрес на организацията, идентификационен номер по ДДС, ЕИК на организацията, на e-mail: tourism.conference@ue-varna.bg

Таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.