Икономически университет – Варна

Срокове

30.06.2020 г. – краен срок за приемане на заявка за участие с резюме на доклада до 1000 знака с интервалите;

30.09.2020 г. – краен срок за потвърждение за приемане на доклада;

04.10.2020 г. – краен срок за изпращане на доклада и сканирано платежно нареждане за платена такса.