Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

Икономически университет - Варна

П Р Е О Б Я В Я В А :

конкурс за прием на докторанти по следните докторски програми:

 

Професионално направление

Докторска програма

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1.

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

2.

3.8. Икономика

Финанси

2

 

3.

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

4.

3.8 Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

 

5.

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

6.

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

7.

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

1

 

8.

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

9.

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

10.

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

11.

3.8 Икономика

Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)

1

 

12.

3.9 Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

2

 

13.

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

1

 

 

 

ОБЩО:

18

1

 

 

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник. Конкурсът (На основание решение Решение на Министерски съвет № 441/22.06.2023 г.) и е обявен в Държавен вестник в брой 14/16.02.2024 г.

За документи и информация в кабинет 503, тел. 052/830 813, email: phd@ue-varna.bg. 

Конкурсните изпити по специалността и чужд език ще се проведат през месец юни 2024 г.

 

 

Отдел НИДД