Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

Икономически университет-Варна

обявява

конкурс за прием на докторанти

за учебната 2022/2023г. по следните докторски програми:

На основание Решение на Министерски съвет № 363/01.06.2022 г, ДВ бр.71/02.09.2022г.

Професионално направление

Докторска програма

План за
202
2-2023 г.

 

 

 

 

 

Ред.

Зад.

1

3.7. Администрация и управление

Социално управление

1

 

2

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

3

3.8. Икономика

Финанси

2

1

4

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

5

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

3

1

6

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

7

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

 

8

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

9

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

10

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

11

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

 

12

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

13

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

 

14

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

 

 

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

2

 

 

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

4

 

 

 

ОБЩО:

28

2

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в Държавен вестник.

 

За документи и информация - отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg.