Икономически университет - Варна

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия – м. януари 2020 г.

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит (бакалаври) - писмен изпит 29.01.
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси 29.01.
Счетоводство и контрол – устен изпит 30.01. и 31.01.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации 29.01.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 29.01.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции, Управление на проекти 29.01.
Бизнес икономика 30.01.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 31.01.
Стокознание, Качество и експертиза на стоките 30.01.
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 30.01.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 29.01.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 30.01.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 30.01.
Статистика и иконометрия 29.01.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 30.01.
Международни икономически отношения, Международен бизнес 29.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 21 и 22 януари 2020 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

21 ное 2019Подобни