Икономически университет – Варна

Дискусия на тема "Счетоводството и одита в България-пет години след последните промени"

Катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически унивесритет – Варна
Институт на дипломираните експерт-счетоводители - Регионална организация - Варна

организират

ДИСКУСИЯ
на тема "Счетоводството и одита в България - пет години след последните промени"

30 октомври 2021 г., Икономически университет – Варна, зала 1-128

Дискусията цели да постави фокус върху основните промени в счетоводството и одита за последните пет години, да провокира въпроси и да потърси отговори в тематични направления като съвременният одит между приложното знание и формалното отношение.

02 юли 2021Подобни