Mолби за дипломни работи и магистърски тези - Защити Юни 2018, Септември 2018

Молби (по образец) за разработване на дипломни работи и магистърски тези за защити Юни 2018 и Септември 2018 се приемат в каб. 317-б до 02 февруари 2018 г.

* Минималният успех, изискван за разработване на дипломна работа е Мн. Добър 4,50 (от 1 до 3 курс вкл.).

Образец