Пробен достъп до продукта на EMIS - „University CEE&SEE region“

EMIS (Emerging Markets Information Service) предлага информация за развиващите се пазари по страни, индустрии и компании. Ползването е ограничено до 50 сесии дневно от територията на университета, като при първото влизане следвайте следните стъпки:
    1. Влизане на http://emis.com и натискане на бутона горе в дясно на екрана Client Login.
    2. Автоматично разпознаване IP адреса и изписване приветствие. Слагате отметка на My full subscription.
    3. Натискане на бутона Continue.
    4. Можете да работите вече с платформата.
Настройките са само за първото логване от даден компютър, след това те се запаметяват.

Достъп от територията на университета до 31.12.2017 г.

При нужда от съдействие се обръщайте към специалистите от отдел "Информационно-библиографски", читалня ет. 6, тел. 088 216 4646.