Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г.

Кандидатстване за стипендии по ПМС №90/2000 г.

Уважаеми студенти, 

На 01.03.2018 г. започва кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2017/2018 г. за студенти редовно обучение - държавна поръчка.

Документи можете да подавате при инспектор Стипендии и общежития - Студентска улица (1-ви етаж в основната сграда на университета) или чрез WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за стипендии до 16.03.2018 г. 

Студентите от Колеж по туризъм - Варна, също подават документите си при инспектор Стипендии и общежития - Студентска улица (1-ви етаж в основната сграда на университета), след предварително заверен успех от Учебен отдел (3-102, III корпус на ИУ - Варна).

Представянето на заверена студентска книжка при кандидатстване е задължително!

Виж повече  Срокове, необходими документи и критерии за получаване на стипендии по реда на ПМС №90/2000 г. за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Виж повече   Заповед за размера на стипендиите за летен семестър на уч. 2017/2018 г.

  Системата ще бъде активна от 01.03.2018 г. Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Декларация за безработен родител, който не е регистриран в Бюро по труда

Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез web-базираната система и са класирани за получаване на стипендия, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития" до 10 дни след публикуване на класирането.