Учебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - задочно и дистанционно обучение

Учебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - задочно и дистанционно обучение

Учебно разписание за летен семестър на уч. 2017/2018 г.

* за студенти в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - задочно и дистанционно обучение, може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание