За студенти ОКС "магистър" - срокове за подаване на заявления за признаване на изпити от летен семестър на уч. 2017/2018 г.

За студенти ОКС "магистър" - срокове за подаване на заявления за признаване на изпити от летен семестър на уч. 2017/2018 г.

 За редовно обучение: 26.02 - 09.03.2018 г. 

Необходими документи:

  1. Заявление /за магистри/ за признаване на изпит – купува се от книжарницата и важи само за един изпит;
  2. Протокол за признаване на изпити – получава се от каб. 114 /ЦМО/;
  3. Копие на диплома / Академична справка;
  4. Касов бон /оригинал/ за внесена в касата такса 10 лв.(за всеки изпит).


И З В А Д К А
 от
Правила за устройството, дейността и управлението на Центъра за магистърско обучение
при Икономически университет – Варна


 Чл. 53 (1) Признаването на дисциплини в степен "магистър" се прилага, ако студентът е изучавал или завършил друга магистърска специалност в български или чужди висши училища.

(2) Признаването (приравняване) на изпити от бакалавърска степен е приложимо за специалности от СНУ и ДНДО, за дисциплини от блок "Фундаментални дисциплини" и "Специални дисциплини".

(3) Приравняване на дисциплини от бакалавърска степен с дисциплини от блок "Специализиращи дисциплини" е недопустимо.

(4) Не се признават (приравняват) изпити от степен "професионален бакалавър" за изпити по дисциплини от степен "магистър".