График за записване на студенти дистанционно и задочно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър" по специалности

График за записване на студенти дистанционно и задочно обучение 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър" по специалности


по ред

Специалност

Курс на
обучение

Форма на
обучение

Група
(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит

2-ри

ДО

1

25.09.2017 г.

3-ти

ДО

1 и 2

29.09.2017 г.

2

Счетоводство и контрол

4-ти

ЗО

1, 2 и 3

02.10.2017 г.

3

Финанси

2-ри

ДО

2

26.09.2017 г.

3-ти

ДО

 4

26.09.2017 г.

4-ти

ЗО

4, 5 и 6

27.09.2017 г.

4

Индустриален бизнес и предприемачество

3-ти

ДО

10

04.10.2017 г.

4-ти

ДО

1

28.09.2017 г.

5

Недвижими имоти и инвестиции

3-ти

ДО

8

29.09.2017 г.

6

Екоикономика

3-ти

ДО

11

25.09.2017 г.

7

Икономика и търговия

2-ри

ДО

3

25.09.2017 г.

3-ти

ДО

5, 6 и  7

02.10.2017 г.

8

Туризъм

2-ри

ДО

4

04.10.2017 г.

3-ти

ДО

12

05.10.2017 г.

4-ти

ЗО

7

04.10.2017 г.

Важно: Записването се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00ч.), посочен в графика за записване с  попълнени следните документи:

  1. Студентска книжка и бордеро за платена такса обучение за всеки студент от групата;
  2. Списък на студентите (с трите имена и факултетен №), на които им е необходимо издаването на уверение.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна