Преподаватели от Катедра "Маркетинг" изнесоха серия лекции по покана на университета в Порто

Проф. д-р Евгени Станимиров и гл. ас. д-р Владимир Жечев от катедра „Маркетинг” в ИУ-Варна бяха поканени да изнесат лекции в партньора ни в Порто – ISAG – European Business School.

В рамките на програма Еразъм + ръководителят на катедра „Маркетинг” и зам. ректор по УДА проф. д-р Евгени Станимиров и гл. ас. д-р Владимир Жечев посетиха Висшето бизнес училище (ISAG) в Порто и водиха лекции в областта на маркетинговите стратегии и управление на брандове пред студенти в последен курс на обучение по програма „Управление на туризма”. Двамата колеги представиха и резултати от последните си проекти, както и някои по-важни изводи от консултантските проекти, ръководени от проф. Станимиров в областта на маркетинга.

На лекциите присъстваха студенти от няколко националности с богат практически опит, които изразиха удовлетвореността си от интерактивните методи на преподаване и практическата ориентация на представената материя. Част от обучаваните проявиха интерес и към съвместната магистърска програма на ИУ-Варна с Nottingham Business School по Международен бизнес и мениджмънт.

В рамките на посещението се проведе и среща с проф. Victor Tavarez, който е автор на първата книга в областта на брандинга в Португалия. Бяха дискутирани някои аспекти на съвременната проблематика на управлението на търговски марки и нуждата от квалифицирани специалисти. Проф. Tavarez изрази желанието си за осъществяване на съвместни проекти с двамата колеги и изпрати писмено становище за две от последните съавторски публикации на проф. Станимиров и гл. ас. д-р Владимир Жечев, като отчете иновативността и приложимостта на направените изводи.

ИУ-Варна продължава да насърчава и развива партньорската си мрежа от университета по света като поддържа тезата, че това обогатява не само академичната култура, но и предоставя множество възможности за развитие на своите студенти и академичен състав.