Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година за студенти в дистанционна форма на обучение

Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година за студенти в дистанционна форма на обучение

Уважаеми колеги,

На 25-ти септември 2017 г. ще се проведе Тържествено откриване на учебната 2017/2018 година и обучение на студенти за работа с платформата за дистанционно обучение Moodle по следния график:

Специалност

Откриване на учебната година
и получаване на студентски книжки

Обучение за работа
с платформата
Moodle

Счетоводство и одит

10:00 ч. – 11:00 ч., зала 221

09:00 – 10:00 ч., зала H-214

Финанси

11:00 ч – 12:00  ч., зала 319

10:00 – 11:00 ч., зала H-214

Туризъм

10:00 ч. – 11:00 ч., зала 316

11:00 – 12:00 ч., зала 50

Икономика и търговия

10:00 ч. – 11:00 ч., зала 319

11:00 ч. – 12:00 ч., зала H-214

Индустриален бизнес
и предприемачество

10:00 ч. – 11:00 ч., зала 127В

11:00 ч. – 12:00 ч., зала H-214

На студентите са изпратени потребителски данни за достъп до платформата. Ако не сте получили такива, моля пишете на cdo_admin@ue-varna.bg

 На тържественото откриване първокурсниците ще получат студентските си книжки.