График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър", редовно обучение

График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър", редовно обучение

Важно: Записването за зимен семестър на уч. 2018/2019 г. се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване.

ДСК ЕАД
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента


по ред
Специалност Курс на
обучение
Група
(от – до)
Дата
1 Счетоводство и одит 2-ри 1 до 3 20.09.2018 г.
3-ти 1 до 3 25.09.2018 г.
4-ти 1 до 4 27.09.2018 г.
2 Счетоводство и финанси 2-ри 4 до 6 21.09.2018 г.
3-ти 4 до 6 26.09.2018 г.
4-ти 5 до 7 28.09.2018 г.
3 Финанси 2-ри 7 до 10 20.09.2018 г.
3-ти 7 до 10 25.09.2018 г.
4-ти 8 до 12 26.09.2018 г.
4 Застраховане и осигуряване 2-ри 11 27.09.2018 г.
3-ти 12 27.09.2018 г.
5 Индустриален бизнес и предприемачество 2-ри 20 20.09.2018 г.
3-ти 18 20.09.2018 г.
6 Строителен бизнес и предприемачество 2-ри 27 20.09.2018 г.
3-ти 13 20.09.2018 г.
4-ти 14 20.09.2018 г.
7 Недвижими имоти и инвестиции
Икономика на недвижимата собственост
2-ри 30 21.09.2018 г.
3-ти 14 21.09.2018 г.
4-ти 15 21.09.2018 г.
8 Аграрен бизнес 2-ри 32 25.09.2018 г.
3-ти 20 25.09.2018 г.
4-ти 22 25.09.2018 г.
9 Икономика и търговията 2-ри 39 и 40 20.09.2018 г.
3-ти 23 и 24 25.09.2018 г.
4-ти 24 и 25 27.09.2018 г.
10 Стокознание и митническа дейност
Стокознание
2-ри 37 и 38 27.09.2018 г.
3-ти 21 и 22 27.09.2018 г.
4-ти 27 27.09.2018 г.
11 Логистика 2-ри 21 26.09.2018 г.
3-ти 19 26.09.2018 г.
4-ти 21 26.09.2018 г.
12 Бизнес икономика 2-ри 28 и 29 27.09.2018 г.
3-ти 15 и 16 27.09.2018 г.
4-ти 17, 18, 19 27.09.2018 г.
13 Маркетинг 2-ри 33 до 36 20.09.2018 г.
3-ти 32 до 35 25.09.2018 г.
4-ти 33 до 36 27.09.2018 г.
14 Туризъм 2-ри 16 до 19 20.09.2018 г.
3-ти 40 до 43 25.09.2018 г.
4-ти 44, 45, 47 27.09.2018 г.
15 МИО 2-ри 14 и 15 20.09.2018 г.
3-ти 44 и 45 25.09.2018 г.
4-ти 48 и 49 27.09.2018 г.
16 Мениджмънт 2-ри 24 до 26 21.09.2018 г.
3-ти 36 до 39 26.09.2018 г.
4-ти 38 до 41 27.09.2018 г.
17 Информатика 2-ри 41 до 43 20.09.2018 г.
3-ти 25 до 27 25.09.2018 г.
4-ти 28 и 29 27.09.2018 г.
18 БИС 2-ри 12 и 13 20.09.2018 г.
3-ти 30 и 31 25.09.2018 г.
4-ти 31 и 32 28.09.2018 г.
19 Международен бизнес 2-ри 45 и 46 26.09.2018 г.
3-ти 46 и 47 26.09.2018 г.
4-ти 50 и 51 26.09.2018 г.
20 Международен туризъм 2-ри 47 28.09.2018 г.
3-ти 48 28.09.2018 г.
21 Публична администрация 2-ри 23 21.09.2018 г.
3-ти 17 26.09.2018 г.
4-ти 43 27.09.2018 г.
22 Съдебна администрация 2-ри 22 21.09.2018 г.