График за записване на студенти редовно обучение 1, 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър"

График за записване на студенти редовно обучение 1, 2, 3 и 4 курс в ОКС "бакалавър"

Важно: Записването се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216)  студентските книжки на цялата група (надлежно попълнени и подредени) в началото на деня (08:00 часа), който е посочен в графика за записване, както и списък на студентите от групата с трите имена и факултетен номер за издаване на уверения пред съответните институции (при необходимост).


по ред
Специалност Курс на
обучение
Група
(от – до)
Дата
1 Счетоводство и одит
Счетоводство и контрол
Счетоводство и финанси
1-ви 1 до 3 27.02.2018 г.
4 до 6 27.02.2018 г.
2-ри 1 до 3 28.02.2018 г.
4 до 6 28.02.2018 г.
3-ти 1 до 4 01.03.2018 г.
5 до 7 01.03.2018 г.
4-ти 1 до 3 02.03.2018 г.
5 до 7 02.03.2018 г.
2 Финанси 1-ви 7 до 10 06.03.2018 г.
2-ри 7 до 11 06.03.2018 г.
3-ти 8 до 13 02.03.2018 г.
4-ти 10 до 18 01.03.2018 г.
3 Застраховане и осигуряване 1-ви 11 28.02.2018 г.
2-ри 12 28.02.2018 г.
4 Индустриален бизнес и предприемачество
Индустриален бизнес
1-ви 20 26.02.2018 г.
2-ри 18 27.02.2018 г.
3-ти 20 27.02.2018 г.
4-ти 28 27.02.2018 г.
5 Строителен бизнес и предприемачество
Икономика на строителството
1-ви 27 26.02.2018 г.
2-ри 13 27.02.2018 г.
3-ти 14 28.02.2018 г.
4-ти 19 01.03.2018 г.
6 Недвижими имоти и инвестиции
Икономика на недвижимата собственост
1-ви 30 26.02.2018 г.
2-ри 14 27.02.2018 г.
3-ти 15 01.03.2018 г.
4-ти 21 и 23 01.03.2018 г.
7 Аграрен бизнес 1-ви 32 26.02.2018 г.
2-ри 20 27.02.2018 г.
3-ти 22 01.03.2018 г.
4-ти 33 02.03.2018 г.
8 Икономика и/на търговията 1-ви 39 и 40 07.03.2018 г.
2-ри 23 и 24 07.03.2018 г.
3-ти 24 и 25 07.03.2018 г.
4-ти 35 и 36 08.03.2018 г.
9 Стокознание и митническа дейност
Стокознание
1-ви 37 и 38 27.02.2018 г.
2-ри 21 и 22 27.02.2018 г.
3-ти 27 27.02.2018 г.
4-ти 37 27.02.2018 г.
10 Логистика 1-ви 21 26.02.2018 г.
2-ри 19 27.02.2018 г.
3-ти 21 28.02.2018 г.
4-ти 30 и 31 02.03.2018 г.
11 Бизнес икономика 1-ви 28 и 29 26.02.2018 г.
2-ри 15 и 16 27.02.2018 г.
3-ти 17, 18 , 19 02.03.2018 г.
4-ти 24, 26, 27 06.03.2018 г.
12 Маркетинг 1-ви 33 до 36 07.03.2018 г.
2-ри 32 до 35 07.03.2018 г.
3-ти 33 до 36 06.03.2018 г.
4-ти 45 до 49 06.03.2018 г.
13 Туризъм 1-ви 16 до 19 02.03.2018 г.
2-ри 40 до 43 02.03.2018 г.
3-ти 44, 45, 47 02.03.2018 г.
4-ти 57 до 59 02.03.2018 г.
14 МИО 1-ви 14 и 15 01.03.2018 г.
2-ри 44 и 45 01.03.2018 г.
3-ти 48 и 49 01.03.2018 г.
4-ти 60 до 62 01.03.2018 г.
15 Мениджмънт 1-ви 24 до 26 28.02.2018 г.
2-ри 36 до 39 28.02.2018 г.
3-ти 38 до 41 27.02.2018 г.
4-ти 51 до 55 27.02.2018 г.
16 Информатика 1-ви 41 до 43 01.03.2018 г.
2-ри 25 до 28 01.03.2018 г.
3-ти 28 и 29 01.03.2018 г.
4-ти 39 до 41 02.03.2018 г.
17 БИС 1-ви 12 и 13 02.03.2018 г.
2-ри 30 и 31 02.03.2018 г.
3-ти 31 и 32 06.03.2018 г.
4-ти 42 до 44 06.03.2018 г.
18 Международен бизнес 1-ви 45 и 46 28.02.2018 г.
2-ри 46 и 47 27.02.2018 г.
3-ти 50 и 51 27.02.2018 г.
4-ти 63 27.02.2018 г.
19 Международен туризъм 1-ви 47 28.02.2018 г.
2-ри 48 28.02.2018 г.
4-ти 65 28.02.2018 г.
20 Публична администрация 1-ви 23 26.02.2018 г.
2-ри 17 26.02.2018 г.
3-ти 43 26.02.2018 г.
4-ти 56 26.02.2018 г.
21 Съдебна администрация 1-ви 22   26.02.2018 г.