Класиране и график за настаняване в общежития за уч. 2017/2018 г.

Класиране и график за настаняване в общежития за уч. 2017/2018 г.

* Студентите кандидатствали на общо основание, както и студенти предимствени групи могат да проверят дали са класирани ТУК
 

* Студенти от Колеж по туризъм могат да проверят дали са класирани ТУК
 

* Списък на чуждестранни студенти, които ще бъдат настанени в общежитие за уч. 2017/2018 г. ТУК

* Студенти класирани като резерви за настаняване в общежитие ТУК

В периода 14.08.2017 г. – 18.08.2017 г. – всички класирани за настаняване студенти, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. (студенти с ТЕЛК 70% и над 70%, студенти с двама неизвестни или починали родители и студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца лишени от родителска грижа,  плащат 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове".

Плащането се извършва само по банков път и присъствието на място не е необходимо.

Сметката на "Общежития и столове":

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 67 BUIB 9888 3144 1101 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ-Варна

На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/

Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Настаняванията в общежитията ще се извършват през месец септември по следния график:

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2017/2018 г. 

 

4, 5, 7, 8 септември 2017 г. 

Студенти, които са класирани и в момента, ползват общежитие, чуждестранни студенти, студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи).

11, 12, 13 септември 2017 г.

Студенти класирани за общежитие от I,II, III, IV и V курс.

14 и 15 септември 2017 г.

Студенти приети за настаняване от класирането обявено на 08.09.2017 г.


НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки 
  4. Вносна бележка/платежно нареждане за внесен депозит        

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница 1 по Графика, обявен по-горе.

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".