График за държавни изпити – месец януари 2018

График за държавни изпити – месец януари 2018

Специалност

Държавен изпит или защита на дипломна работа

Дата

1.

Счетоводство и контрол (бакалаври) - писмен изпит

29.01.2018

Счетоводство и контрол – устен изпит

31.01, 01 и 02.02.2018

2.

Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси

01.02.2018

3.

Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление

31.01.2018

Логистика, Логистичен мениджмънт

01.02.2018

4.

Икономика на търговията, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес

31.01.2018

5.

Икономика на строителството, Икономика на строителството (Строително предприемачество), Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост,
Недвижими имоти и инвестиции, Бизнес икономика

31.01.2018

6.

Аграрен бизнес, Бизнес консултиране

31.01.2018

7.

Стокознание, Качество и експертиза на стоките

31.01. и 01.02.2018

8.

Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси

01.02.2018

9.

Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг,
Корпоративен маркетинг, Комуникации и бизнес развитие

31.01.2018

Международен бизнес (англ. език)

31.01. и 01.02.2018

Международен бизнес и мениджмънт (англ.език)

01.02.2018

10.

Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, ИТ иновации в бизнеса

31.01.2018

11.

Статистика и иконометрия

01.02.2018

12.

Туризъм, Международен туристически бизнес

01.02.2018

13.

Международни икономически отношения, Международен бизнес

31.01.2018

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа да се приемат от сектор “Студенти” и  Център за Магистърско обучение на 15, 16 и 17 януари 2018 г.

Редът за явяване по зали да бъде обявен от съответните катедри  2 дни преди посочените в графика дати.