Система за безжичен Интернет

Система за безжичен Интернет

На територията на Икономически университет – Варна са инсталирани 14 Wi-Fi (Wireless Fidelity) точки (по приложената схема), както и 3 на територията на Втори Корпус, за осъществяване на безжична връзка към Интернет.

Устройствата, оборудвани с Wi-Fi (лаптоп или PDAs), могат да приемат и предават данни по безжичен път в зоните, оборудвани с Wi-Fi достъп. Точките за достъп (Access points), инсталирани в зоната, предават RF сигнал към устройствата, оборудвани с Wi-Fi, намиращи се в радиуса им на действие, който е от порядъка на 50 метра. Точките за достъп (Access points) са свързани към съществуваща интернет инфраструктура.

Ползването на тази услуга (Wi-Fi) се извършва след заявка за потребителско име и парола в каб. H-204

Политиката на използване на Wi-Fi в Икономически университет – Варна е следната:

Студенти бакалаври:
Достъп до връзката от 7:30 до 20:00 часа. Максимален трафик на седмица 1500 MB.

Студенти магистри:
Достъп до връзката от 7:30 до 20:00 часа. Максимален трафик на седмица 2000 MB.

Докторанти и преподаватели:
Достъп до връзката от 7:30 до 20:00 часа. Максимален трафик на седмица 3000 MB.


 

Покритие