Поздравителен адрес от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по повод началото на новата учебна 2018/2019 година

Поздравителен адрес от Варненски свободен университет по повод началото на новата учебна 2018/2019 година