Кандидатстване за стипендии

Кандидатстване за стипендии

Уважаеми студенти, 

от 18.10.2018 г. до 31.10.2018 г. можете да кандидатствате за стипендия.

Кандидатстването се извършва онлайн чрез Web базираната система на ИУ- Варна

След приключване на регистрация студентите разпечатват формуляр, който трябва да разпишат и представят в офис Стипендии и общежития в срок до 02.11.2018 г. Студентите кандидатстващи с доходи и студентите от предимствени групи представят и на хартиен носител документите, които са прикачили при кандидатстването.

След изтичането на този срок (02.11.2018 г.) студентите, непредставили разпечатания формуляр, губят право на стипендии независимо от причините за непредставяне.

Повече за видовете стипендии можете да прочетете тук

Декларация за безработни родители

Въпроси можете да отправяте на сления email: ios@ue-varna.bg