70 години катедра и специалност "Стокознание"По повод

70 години

катедра и специалност „Стокознание“
Икономически университет – Варна

Катедра „Стокознание“ при Икономически университет – Варна

има удоволствието да Ви покани да вземете участие

в Научна конференция с международно участие

„СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ“

18 и 19 октомври 2018 г., Варна

                

70 години катедра и специалност "Стокознание"