Второ издание на Студентски семинар по самоуправление

Второ издание на Студентски семинар по самоуправление

Студентски съвет към Икономически университет - Варна кани всички студенти да вземат участие във второто издание на Семинара по студентско самоуправление, който ще се проведе в периода 20 - 22.04.2018 г. в СОК "Камчия".

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Варна. Организаторите поемат всички разходи по транспорта, престоя и изхранването на одобрените участници.

За лектори на семинара са поканени:

  • проф. д-р Евгени Станимиров - заместник-ректор по учебна дейност и акредитация на ИУ - Варна;
  • Валери Коцовски - началник отдел "Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране" при Министерство на образованието и науката;
  • Яна Вангелова - председател на Националното представителство на студентските съвети;
  • Иван Портних - кмет на Община Варна;
  • Лилия Христова - директор дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна.

Лекторите имат дългогодишен опит в областта на студентското самоуправление и ще споделят добри практики и виждания за по-ефективното управление и работа на студентските организации, добрата екипна работа и координация, организирането на събития и др. Предвиден е дискусионен панел с всеки от лекторите.

Кандидатстването е активно до 17.04.2018 г. (вторник), 23:59 ч.

С предимство ще се разглеждат кандидатурите на групови отговорници или студенти, членуващи в студентски организации/клубове в Икономически университет - Варна.

На 18.04.2018 г. всички, попълнили апликационната форма, ще получат писмо с резултата от тяхното кандидатстване.

ВАЖНО: Отпътуването от гр. Варна е предвидено за 12 ч. на обяд в петък, а връщането - в неделя за 13 ч. Осигурен е превоз. Ако не може да пътувате с него, следва сами да покриете транспорта си до СОК Камчия, като задължително трябва да присъствате в събота (21.04.2018 г.).

Всички присъствали на семинара ще получат сертификат за участие.

Второ издание на Студентски семинар по самоуправление