ИУ – Варна се изкачи в скалата за институционална акредитация

ИУ – Варна се изкачи в скалата за институционална акредитация

Икономически университет – Варна се изкачи в най-високата степен от скалата за оценяване на висшите училища в страната (9.28 по десетобална система) след успешно приключила процедура за институционална акредитация. Тя е проведена от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на основание чл. 88, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование.

Това е поредно признание за високото качество на предлаганата образователна услуга, компетентността и квалификацията на преподавателския състав, учебните ресурси и подпомагането на студентите.

Срокът на валидност на акредитацията е до 2024 г. Капацитетът на висшето училище е 13 000 студенти и докторанти.

Акредитационният съвет на НАОА даде положителна оценка и за организацията, и средата за провеждане на дистанционна форма на обучение в Икономически университет – Варна.