ИУ – Варна си партнира с банкови институции за обучение на студенти

ИУ – Варна си партнира с банкови институции за обучение на студенти

От следващата учебна година обучението в магистърската специалност „Банков мениджмънт“ в Икономически университет – Варна ще се осъществява съвместно с две от водещите банкови институции у нас. Това са Банка ДСК и Société Générale Експресбанк, с които бе постигнато споразумение за сътрудничество. То е продължение на създалото се през последните години активно партньорство между катедра „Финанси“ в университета и двете кредитни институции. Съвместното обучение предвижда интегриране на специалисти от банковата практика в учебния процес, както и възможност за обучение на студентите в реална работна среда.

Чрез тази инициатива се цели установяване на по-тясна интеграция между образователния процес и практическата подготовка на студентите. Предстои Икономически университет – Варна да сключи такива споразумения за партньорство с още организации от бизнес средите за други специалности.