Дати за неположени изпити

Преподавател дати час и зала

Доц. д-р С. Пашова

29.03.2018г. 

19.04.2018 г.

от 8:15 в каб. 229 А

Доц. д-р Т. Стойкова

28.03.2018 г.

18.04.2018 г.

от 13:00 ч. в каб. 314 В

Доц. д-р Д. Златева

28.03.2018 г.

18.04.2018 г.

от 14:00 ч. в зала 56 

Гл. ас. д-р В. Живкова

20.03.2018 г.

10.04.2018 г.

от 13:30 ч. в зала 2-129

Гл. ас. д-р А. Стоянова

19.03.2018 г.

02.04.2018 г.

от 08:00 ч. в зала 55