Настаняване в общежития на Технически университет - Варна

Настаняване в общежития на Технически университет - Варна

Уважаеми студенти, 

От 05.10.2017 г. студенти от Икономически университет - Варна, ще могат да се настанят в общежитията на Технически университет - Варна. Желаещите трябва да вземат уверение, че са студенти и да отидат за разменно писмо в офиса на Общежития и столове - ул. Брегалница, бл. 1.