ИУ-Варна е част от Egracons

През месец юли 2017 г. Икономически университет – Варна стана първият български университет, който участва в Европейската система за конвертиране на оценки – Egracons.

Европейската система дава възможност за прилагане на прозрачен и статистически обоснован подход за приравняване на оценки от изпити, положени по време на студентска мобилност. Участието в европейския проект е резултат от съвместното решение и усилия на факултетните координатори по програма „Еразъм+“. Включването в тази голяма общност от над 80 висши училища дава възможност за бърз и надежден преход между системите за оценяване на партньорски университети в Белгия, Италия, Полша, Португалия и Словения и тази на Икономически университет – Варна. Всички студенти на ИУ-Варна осъществяващи мобилност в чужбина, ще имат възможност да получат бързо и обективно приравняване на получените оценки.