Информационни дни за първокурсници се проведоха в ИУ – Варна

Стотици първокурсници в Икономически университет – Варна посетиха информационните дни, организирани по традиция специално за тях на 20 и 21 септември 2017 г. Водени от своите ментори от съответните катедри, те имаха възможността да опознаят университета с учебните зали, библиотеката, спортния комплекс и клубовете по интереси. Към 01.09.2017 г. ИУ- Варна записа за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ около 1 550 студенти (91% в редовна форма и 9% в дистанционна).

Първокурсниците минаха и по новата Студентска улица, където се запознаха с дейностите в Информационния, Културния и Кариерния център, книжарницата, офисите на „Стипендии и общежития“ и на Студентския съвет, новия банков офис и модерната конферетна ЗАЛА 1. Те видяха и постоянната експозиция с живописните платна на именития художник академик Никола Манев, който дари 30 свои картини на университета, както и емблематичните „Алегории“ на международно признатия проф. Стоимен Стоилов в централното фоайе.