Поредна успешна акредитационна процедура за Икономически университет - Варна

Поредна успешна акредитационна процедура за Икономически университет - Варна

През месец септември 2017 г. Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) приключи процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление (ПН) 3.8 „Икономика“ при Икономически университет-Варна. Специалистите от НАОА констатираха, че университетът изпълнява всички изисквания на контролния орган и ПН 3.8 „Икономика“ запазва високата си акредитационна оценка 9,38 (по скала от 1 до 10).

Проверката на НАОА обхвана и всички специалности в дистанционна форма на обучение (ОКС „бакалавър“) в същото професионално направление: „Индустирален бизнес и предприемачество“, „Екоикономика“, „Финанси“, „Икономика и търговия“, „Недвижими имоти и инвестиции“, „Счетоводство и одит“.

Оценката на НАОА е критерии за високото качество на обучение в университета и стриктното придържане на институцията към нормативните държавни изисквания.